x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit - Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus, Sosnet-verkkokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön maisteriopinnot
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee etnometodologiaan, sosiaaliseen konstruktionismiin ja diskursiivisiin lähestymistapoihin nojaavat institutionaalisen vuorovaikutuksen ja asiakasdokumenttien tutkimusperinteet. Hän ymmärtää kielen käytön merkityksen ammatillisen auttamistyön tutkimisessa ja reflektoinnissa. Hän osaa kehitellä tutkimusperinteisiin nojaavia tutkimusasetelmia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa perinteitä ja niiden erityisiä näkökulmia erilaisten auttamistyön organisaatioiden ja tilanteiden tutkimiseen. Hänellä on auttamistyön keskustelujen ja tekstien analysoinnin perustaidot.

Opettajat

Kirsi Günther, Opettaja
kirsi.gunther[ät]uta.fi
Riikka Haahtela, Opettaja
riikka.haahtela[ät]uta.fi