x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS12 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää institutionaalisten tekstien synty- ja käännösprosesseja erityisesti EU-kontekstissa
– tunnistaa kyseisten tekstien erityispiirteitä ja käyttötarkoituksia
– osaa analysoida erilaisia institutionaalisia tekstejä ja on harjaantunut niiden kääntämiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2013 – 22.4.2013
Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4117

Lisätiedot

Kirjatenttimahdollisuus 24.1. ja 18.4.

Tenttikirjallisuus

Heikkinen, Vesa, Hiidenmaa, Pirjo & Tiililä, Ulla 2000. Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki: Gaudeamus.

Kang, Ji-Hae 2008. Institutional translation. Teoksessa Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 141–145. Toim. Mona Baker & Gabriela Saldanha. London & New York: Routledge.

Koskinen, Kaisa 2008. Translating Institutions. An Ethnographic Study of EU Translation. Manchester: St. Jerome.

Mayr, Andrea 2008. Introduction: Power, discourse and institutions. Teoksessa Language and Power. An Introduction to Institutional Discourse, 1–22. Toim. Andrea Mayr. London: Continuum.