x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Käännösteoria 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee käännösteorian historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä käännöstieteen keskeiset teoriat ja suuntaukset. Hän osaa muodostaa itselleen yleiskuvan käännöstutkimuksesta tieteenalana sekä käännöstieteen nykysuuntauksista.

Opiskelija ymmärtää tulkin ammattikuvan ja osaa määritellä sen käännöstieteen käsitteitä käyttäen. Hän osaa esimerkkejä hyödyntäen selittää, mitä kaikkea tulkkina toimiminen voi olla ja mitä taitoja tulkkina toimiminen edellyttää. Hän osaa määritellä ja erotella eri tulkkausalat erityispiirteineen. Opiskelija hahmottaa tulkkauksen monivaiheisena prosessina ja osaa kuvata prosessin keskeiset vaiheet. Hän ymmärtää mahdolliset eettiset ongelmatilanteet tulkin työssä.

Opiskelija tuntee yleiskielen ja erikoiskielen väliset erot sekä terminologisen tutkimuksen kehityksen ja perusteet. Hän osaa muodostaa itselleen käsityksen termien asemasta erikoisalan viestinnässä sekä käännös- ja tulkkausviestinnässä. Opiskelija hallitsee vastine- ja sanastotyön perusperiaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Esa Penttilä, Vastaava opettaja
esa.penttila[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2012 – 27.2.2013
Luento-opetus
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3116
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3107

Arviointi

Numerolla 1-5.