x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYS7A Lasten kuntoutus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa lapsiin suunnattuja interventioita (kasvatuksellisen kuntoutuksen suunnittelu ja neuropsykologinen ryhmäkuntoutus).

Opettajat

Pirkko Nieminen (slk), Vastaava opettaja
yliopistonlehtori (klk), Vastaava opettaja

Opetus

Pienryhmäopetus 24 tuntia
Harjoitukset
Ti 4.9.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 4048
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 20 tuntia