x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYS3 Lasten arviointi ja ammattietiikka 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA A: Opintojakson päätyttyä opiskelija hallitsee lapsen psykologisen arvioinnin prosessin ja osaa suunnitella psykologisen tutkimuksen. Hän on saanut tuntuman tärkeimpiin Suomessa käytettäviin lasten psykologisiin arviointimenetelmiin ja testeihin sekä palautteen antamiseen tutkimuksista.

OSA B: Opiskelija omaksuu psykologityön ammattieettiset periaatteet, psykologiammattia säätelevät lait ja muut säädökset.

Opettajat

Pirkko Nieminen (slk), Vastaava opettaja
yliopistonlehtori (klk), Vastaava opettaja
Anneli Kylliäinen, Opettaja
Kati Rantanen, Opettaja

Opetus

4.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus 16 tuntia
A: Lasten arviointi, luennot
Ti 4.9.2012 klo 16.15-18, Linna 4013, ALKUTENTTI
Ti 11.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 16.15-19.30, Linna 4013
Ti 23.10.2012 klo 16-19, Linna 4013, LOPPUTENTTI
Ti 6.11.2012 klo 16-19, Linna 4013, UUSINTATENTTI
B: Ammattietiikka, luennot
Ma 5.11.2012 - 12.11.2012 viikoittain klo 9-15, Linna 4013
Itsenäinen työskentely 18 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Harjoitusryhmä 1 (Kylliäinen)
Ma 3.9.2012 - 15.10.2012 viikoittain klo 12-15, Linna 4048
Harjoitusryhmä 2 (Nieminen)
Ke 5.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 9-12, Linna 4048
Harjoitusryhmä 3 (Rantanen)
Ke 5.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 13-16, Linna 4048