x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA A: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhden tai useamman psykologin ammatin sovellusalueen tai moniammatillisen yhteistyökumppanin. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa.

OSA B: Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaksuu keskeisimpiä
psykologin työn arviointi- ja interventiomenetelmiä.

OSA C: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin psykologin ammatin sovellusalueen tai tutkimuslinjan. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa tai tutkimusmenetelmätaitojaan tutkimusprojektityöskentelyssä.

Opettajat

Mervi Jehkonen, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely
C: Ammatillinen tai tutkimusharjoittelu, infotilaisuus
To 27.9.2012 klo 9-10, Linna 4013
A. Ammatissa toimivan psykologin haastattelu, Yksilöhaastattelu, kirjallinen raportti.
Seminaari
B: Tapausseminaarit
Ma 3.12.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 9-16, Linna 4013