x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

LUENTOJAKSO: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

HARJOITUSJAKSO: Harjoitusjakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa asiakkaan ammatillisen alkuhaastattelun. Hän tuntee psykologisen keskustelun prosessin ja verbaalisen ja nonverbaalisen vaikuttamisen keinoja sekä osaa analysoida ja arvioida keskustelun rakennetta ja vuorovaikutusta.

Yleiskuvaus

Kurssilla sosiaalityön ja psykologian opiskelijat opiskelevat yhdessä ja kirjoittavat loppuesseen viiden hengen sekaryhmissä. Tavoitteena on oppia myös monialaista yhdessä pohtimista ja tekemistä.Seminaarin ohjelma varmistuu syksyyn mennessä.

Luento-opetus (24 t) pe 2.11. - 14.2.2012 viikoittain klo 12.15 - 15, Atalpa ls. 140.

1. Kurssin johdanto, monialainen opiskelu ja työskentely, menetelmien paikka asiakastyössä, asiakkaan kohtaaminen
pe 2.11.12 Leena Autonen-Vaaraniemi ja Pirkko Nieminen
Ammatillisen keskustelun rakenne ja vuorovaikutus
pe 2.11.12 Pirkko Nieminen
HUOM! Poikkeuksellisesti klo 12.15 - 16.00.

2. Haastattelu, erityistapauksena lapsen haastattelu
pe 9.11.12 Pirkko Nieminen

3. Motivoiva haastattelu
pe 16.11.12 Maria Rakkolainen

4. Verkostotyön menetelmät ja läheisneuvonpito
pe 23.11.12 Sinikka Forsman ja Anneli Ollila

5. Kriisityö
pe 30.11.12 Kirsi Peltonen ja Henriikka Lappalainen

6. Luovat menetelmät, esimerkkinä kuvataideterapia
pe 7.12.12 Maija Ylitalo

7. Perhetyö; perhekeskeinen työskentely
pe 14.12.12 Päivi Toivonen ja Inkeri Eskola

Kurssi tarjotaan myös sosiaalityön käytännön opettajille ja psykologian ammattityön opettajille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Psykologian opiskelijat ilmoittautuvat kurssille myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Opettajat

Outi Hietanen (1.1.-31.3.13), Vastaava opettaja
Arja Jokinen, Opettaja
Pirkko Nieminen (slk), Opettaja
Kirsi Peltonen, Opettaja
Pekka Saarnio, Opettaja
sosiaalityön yliopistonlehtori, Opettaja
tuntiopettajat, Opettaja

Opetus

2.11.2012 – 8.3.2013
Luento-opetus
Luennot
Ke 6.2.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 9-11, Linna 4013
Tentti
Ke 30.1.2013 klo 9-11, Linna 4013, Psykologian tutkinto-opiskelijoille (Egan: The skilled helper)
Harjoitukset
Yhteisharjoitus
Pe 1.3.2013 klo 9-15, Linna 4013, Linna 4048 ja Linna 4049
Ryhmä 1 (Hietanen)
Ti 22.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-15, Linna 4049
Ryhmä 2 (Rantanen)
Ke 23.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 13-16, Linna 4049
Ryhmä 3 (Vierikko)
Pe 25.1.2013 - 22.2.2013 viikoittain klo 9-12, Linna 4049

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöskentely ja essee.

Oppimateriaalit

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1. Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.), Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi 2008.

2. Seikkula & Arnkil, Dialoginen verkostotyö. Tammi 2005.

3. Sommers-Flanagan R & Sommers-Flanagan J, Clinical interviewing. Wiley 2003 (3. painos), Part I ja II.

Lisätiedot

Luento-opetus. Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojaksojen kirjallisuuden pohjalta.