x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA9 Moniammatillisuus - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii työskentelemään yhdessä hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden hoidossa. Opiskelija oppii tuntemaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisia erityispiirteitä Satakunnassa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa soveltaa niitä esim. perusterveydenhuollossa.

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen opintojaksolle 15.12.2012 mennessä suvi.krok@uta.fi.

Opetus järjestetään IV periodissa yhden viikon aikana.

Opettajat

Suvi Krok, Vastaava opettaja
Suvi.Krok[ät]uta.fi

Lisätiedot

Opetus toteutetaan moniammatillisena opettaja- ja ohjaajayhteistyönä. Kontaktiopetus toteutetaan luentoina, moniammatillisena pienryhmätyöskentelynä Porin opetusterveyskeskuksessa tai eri koulutusorganisaatioissa sekä kliinisenä opetuksena, josta ainakin osa toteutetaan moniammatillisina sovelluksina sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimipisteissä sekä itsenäisenä opiskeluna.  

luennot 36 t

järjestetään IV periodissa kokopäiväisesti yhden viikon aikana.