x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kliinisen neuropsykologian peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Opettajat

Mervi Jehkonen, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
To 6.9.2012 klo 10-12, Linna 4013
To 13.9.2012 klo 12-14, Linna 4013
To 20.9.2012 klo 12-14, Linna K113
To 27.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 4013
To 13.12.2012 klo 12-14, Linna 4013