x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tilastollisesti kokeellisten perusasetelmien tuloksia sekä käyttää monimuuttujamenetelmistä regressio- ja faktorianalyysia valitsemansa tieteellisen ongelman ratkaisemisen apuvälineenä.

Opettajat

Kalevi Korpela, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2012 – 14.11.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 10-13, Linna 4013
Ma 22.10.2012 klo 9-12, Linna K110
Ke 31.10.2012 klo 10-13, Linna 4013
Tentit
Ke 14.11.2012 klo 12-15, Linna 4013
Ke 28.11.2012 klo 9-12, Linna 4013
Harjoitukset
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14-16, Linna ml. 50
Ma 22.10.2012 klo 12-14, Linna ml. 50
Ke 31.10.2012 klo 13-15, Linna ml. 51
Harjoitukset 12 tuntia