x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA4A Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Opettajat

Tero Mamia, Vastaava opettaja
Tero.Mamia[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-13, luokka 107
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä 1
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 16-19, luokka 103
Ryhmä 2
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 13-16, luokka 107