x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP5 Sosiaalitieteen teoria I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Opettajat

Jukka Niemelä, Vastaava opettaja
Jukka.Niemela[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2012 – 6.3.2013
Luento-opetus 32 tuntia
Ke 24.10.2012 - 6.3.2013 viikoittain klo 14-16, pienryhmätila 394