x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10.4.1 Sosiaalipolitiikan klassikot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee joitakin sosiaalipolitiikan keskeisiä klassikoita ja heidän aihealueitansa.
Opiskelija osaa käyttää esimerkkitekstien avulla sosiaalipolitiikan klassikoita syventäen sosiaalipoliittista ajatteluaan.
Opiskelija ymmärtää klassikkojen merkityksen heidän omana aikanaan.
Opiskelija ymmärtää klassikkojen merkityksen sosiaalipolitiikan kehitykselle ja nykysosiaalipolitiikalle sekä jollekin sosiaalipolitiikan osa-alueelle.

Yleiskuvaus

Sisällöstä:

- pohditaan sosiaalipolitiikan peruslähtökohtia, syntyä ja olemusta, ja näiden historiallista kehitystä yhteiskunnallisine yhteyksineen
- tavoitteena henkilökehityksen ja –historian kristallisoiminen
- sosiaalipolitiikan tiedeluonne esille aikaperspektiivi- ja henkilötarkastelun avulla
- sosiaalipolitiikan edustajien lisäksi esille sosiaalipoliittisia ideoita, ideologioita, aatesuuntauksia, teoriaa ja käytäntöjä
- keskustellaan myös nykyisistä yhteiskunnallisista ongelmista: osa klassikoiden ajatuksista, ideoista ja arvokäsityksestä on ajankohtaisia nyky-yhteiskunnassa.

Suoritus koostuu luennoista (4 h), luentojen perusteella jostakin klassikosta tehtävästä esseestä sekä kirjallisuuden tenttimisestä.

Kurssi sopii kaikille: sekä jatkaville opiskelijoille että myös v. 2012 aloittaneille pohjustuksena keväällä alkaviin sosiaalipolitiikan opintoihin.

SOP10.4.1 Sosiaalipolitiikan klassikot -jakson suoritusvaihtoehdot v. 2012


1. Luennot, essee ja kirjallisuus -suoritus (5 op). Luentojen perusteella kirjoitettu essee (1-2 liuskaa) yhdestä suomalaisesta klassikosta. Opiskelija valitsee itse klassikon, esseensä tarkastelunäkökulman sekä otsikoi esseensä. Lisäksi kirjallisuuden suoritus  kirjatentillä (kohdat 1-4).


2. Luentojen ja kirjallisuuden esseesuoritus (Kohdat a ja b= 5 op).

a).  Luentojen ja Niemisen teoksen (ks. kirjallisuus) perusteella kirjoitettu essee Armas Niemiseen liittyvästä aiheesta ja jostakin muusta yhdestä sekä luennolla että Eräsaari & Rahkonen -teoksessa käsitellystä klassikosta. Opiskelija valitsee itse klassikon ja esseensä tarkastelunäkökulman.

b). Essee kirjallisuuden kohdasta 3 (opiskelija valitsee itse aiheen) ja yhdestä kohdan 4 teoksesta (opiskelija valitsee itse teoksen ja aiheen).

Kohtien a ja b esseiden kokonaispituus 8 liuskaa.


3. Luentojen laaja esseesuoritus ja kirjallisuus (kohdat a ja b= 5 op).

a). Luentojen ja Niemisen teoksen (ks. kirjallisuus) perusteella kirjoitettu essee Armas Niemiseen liittyvästä aiheesta ja jostakin muusta yhdestä sekä luennolla että Eräsaari & Rahkonen -teoksessa käsitellystä klassikosta. Opiskelija valitsee itse klassikon ja esseensä tarkastelunäkökulman. Esseiden kokonaispituus  5 liuskaa.

b) Loppusuoritus kirjallisuustenttinä (kirjatentti, kohta 3 ja yksi teos kohdasta 4).


Kirjallisuus

1. Nieminen (1984) Mitä on sosiaalipolitiikka? WSOY.

2. Rahkonen & Eräsaari (2001) Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan. Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. Helsinki: Gaudeamus.

3. Myrdal & Klein (1956) Women’s Two Roles: Home and Work. Routledge and Kegan Paul.

4. Titmuss (1968) Commitment to Welfare. Allen & Unwin  TAI

Hirdman (2010) Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Carlsson TAI

Elmer (1963) Från Fattigsverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under 1900-talet. Bonnier.

 

Opettajat

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi

Opetus

27.11.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 4 tuntia
Ti 27.11.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-12, luokka 107