x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKAN19 Pro gradu-tutkielma 30 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Laadittuaan hyväksytyn pro gradu-tutkielman opiskelija
- osaa rajata tutkimustehtävän, valita soveltuvan tutkimusasetelman ja menetelmät sekä toteuttaa tutkimusryhmän jäsenenä tieteellisesti perustellun empiiriseen tutkimuksen
- on perehtynyt syvällisesti ainakin yhteen kansanterveystieteelliseen aihepiiriin ja
- osaa jäsentää laajaa tietoainesta ja hallitsee tieteellisen työn kirjallisen esittämisen

Opettajat

Opetus

Luento-opetus

Lisätiedot

Toteutetaan vuosittain.