x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKAN11 Väestön vanheneminen, terveys ja hyvinvointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön vanhenemisen ja erityisesti hyvin vanhojen määrän lisääntymisen pääpiirteet Suomessa ja kansainvälisesti
- on perillä ikääntymisen ja terveydentilan yhteyksistä väestötasolla ja osaa tarkastella niitä kuolleisuuden, terveen elinajan, toimintakykyisyyden ja koetun terveyden näkökulmasta
- on perehtynyt erittäin vanhojen ihmisten terveydentilan erityispiirteisiin, terveyden määrittäjiin ja terveyden tutkimisen lähtökohtiin
- osaa eritellä väestön vanhenemisen tuottamia haasteita sosiaali- ja terveyspalveluille
- osaa eritellä väestön vanhenemisen seurauksia perheen, työelämän ja kulttuurin kannalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Marja Jylhä, Vastaava opettaja

Opetus

15.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus
Luentoseminaarit
Pe 15.3.2013 klo 13.00-16.00, Rh 1
Pe 22.3.2013 klo 13.00-16.00, Rh 1
Ke 27.3.2013 klo 13.30-16.30, Rh 1
Ma 8.4.2013 klo 12.00-16.00, Rh 1
Ma 15.4.2013 klo 10.00-13, rh 1
Kirjatentti
Tentti
Ma 22.4.2013 klo 10.00-12.00, T-rak, luentosali
To 2.5.2013 klo 12.00-16, T-rak,ls, uusintatentti, ilmoittautuminen pakollinen

Lisätiedot

Opintojakson tentti suoritetaan T-rakennuksen luentosalissa.Kurssin vastuuopettaja tiedottaa tenttimateriaalin.

Jakson oppimateriaali: Heikkinen E & Rantanen T. Gerontologia. Duodecim, Helsinki, 2008. Toinen tai sitä myöhempi painos sekä opettajan kurssin alussa antamat artikkelit.

Opintojakso toteutetaan suomenkielisenä joka toinen vuosi.

Kurssin luentoseminaareissa edellytetään läsnäoloa.