x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2030 Biokemian työt I - Laboratoriotyöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimpien biokemiallisten laboratorioanalyysien perusteet,osaa käyttää tavallisia laboratoriolaitteita ja -työtapoja, osaa suorittaa yleisimpiä biokemiallisia analyysejä sekä arvioida ja raportoida niistä saamiaan tuloksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Olli Jaakkola, Vastaava opettaja
olli.jaakkola[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2012 – 9.11.2012
Ryhmätyöskentely
Laboratoriotyöskentely
Ma 22.10.2012 klo 8.00-16.00, ma, ke ja pe ajalla 22.10.-9.11.2012
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Laboratorio-osuuteen kuuluvien töiden suoritus ja osallistuminen yhteisiin työpalavereihin.