x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä - STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Yleiskuvaus

Kurssilla sosiaalityön ja psykologian opiskelijat opiskelevat yhdessä ja kirjoittavat loppuesseen viiden hengen sekaryhmissä. Tavoitteena on  oppia myös monialaista yhdessä pohtimista ja tekemistä. Seminaarin ohjelma varmistuu syksyyn mennessä.

  • Kurssin johdanto, monialainen opiskelu ja työskentely, menetelmien paikka asiakastyössä, asiakkaan kohtaaminen sosiaalityön yliopistonlehtori Leena Autonen-Vaaraniemi sekä psykologian yliopistonlehtori Pirkko Nieminen pe 2.11.12 Huom! poikkeuksellisesti klo 12.15-16.00
  • Ammatillisen keskustelun rakenne ja vuorovaikutus, Pirkko Nieminen pe 2.11.12 Huom! poikkeuksellisesti klo 12.15-16.00
  • Haastattelu, erityistapauksena lapsen haastattelu, Pirkko Nieminen pe 9.11.12
  • Motivoiva haastattelu, Maria Rakkolainen pe 16.11.12
  • Verkostotyön menetelmät ja läheisneuvonpito, Sinikka Forsman ja Anneli Ollila pe 23.11.12
  • Kriisityö, Kirsi Peltonen ja Henriikka Lappalainen pe 30.11.12
  • Luovat menetelmät, esimerkkinä kuvataideterapia, Maija Ylitalo pe 7.12.12
  • Perhetyö; Perhekeskeinen työskentely pe 14.12.12, Päivi Toivonen ja Inkeri Eskola

 

Kurssi tarjotaan myös sosiaalityön käytännön opettajille ja psykologian ammattityön opettajille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sosiaalityötä valinnaisina opintoina suorittaville 27.9.-26.10.2012 NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Leena Autonen-Vaaraniemi, Vastaava opettaja
leena.autonen-vaaraniemi[ät]uta.fi
Pekka Saarnio, Opettaja
Anna Metteri, Opettaja
anna.metteri[ät]uta.fi
Aino Ritala-Koskinen, Opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]uta.fi

Opetus

2.11.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 2.11.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 12.15-15, Atalpa ls. 140

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöskentely ja essee.

Oppimateriaalit

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2003 (3. painos).  Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley.

Lisätiedot

Luento-opetus.
Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.