x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP0 Orientaatio psykologiaan 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa pääsisällöt ja kykenee suunnittelemaan opintojensa etenemistä henkilökohtaisella tasolla. Opiskelija tunnistaa opiskeluaikaan liittyviä riski- ja resurssitekijöitä ja on tietoinen hänelle kuuluvista ohjaus- ja hyvinvointipalveluista. Opiskelija tuntee oppiaineessa tehtävää tutkimusta ja hänelle on muotoutunut alustava käsitys psykologin ammatista. Opiskelija on analysoinut omaa opiskelijaidentiteettiään ryhmäprosessien avulla.

Opettajat

Jallu Lindblom, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2012 – 17.5.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Intensiivipäivä 1
Pe 7.9.2012 klo 9-16, Linna 4013
Intensiivipäivä 2 (tiedot ilmoitetaan myöhemmin)