x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.2 Sosiologia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologista ajattelua ja tieteenalan peruskäsitteitä sekä keskeisimpiä teoriaperinteitä. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja käydä tieteellistä keskustelua

Yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy Anthony Giddensin Sociology-teoksen pohjalta lukupiirissä tai luentoseminaarissa oppialan historiaan ja klassikoihin sekä keskustelee sosiologisesta kysymyksenasettelusta ja keskeisistä tutkimuksellisista suuntauksista. Opiskelija tuottaa myös kirjallisia ja suullisia alustuksia. Erillisessä sopimuksella Sociology voidaan suorittaa myös muulla tavalla (esseenä tai tenttinä).

Lisäksi opiskelija perehtyy ajankohtaisiin sosiologisiin tutkimuksiin joko kirjallisuuskuulusteluina tai esseinä. Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Opettajat

Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 15-17, luokka 103
Ke 7.11.2012 - 21.11.2012 joka toinen viikko klo 15-18, luokka 103, Lisäksi vielä vkolla 50 keskiviikkona 12.12.