x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIMA73 Kandidaattiseminaari, klk 2012 alkanut ryhmä 12 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteissään
-tuntee yhteiskuntatieteen perustutkimusmenetelmät
-osaa tuottaa suppeahkon tutkimusraportin jossa raportoi tutkimustulokset ja vertaa niitä aikaisempaan tietämykseen
-osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
-osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman ohjatusti valitsemastaan aihepiiristä
-erottaa tieteellisen julkaisun muista julkaisuista, ja tuntee alan keskeisiä julkaisufoorumeita
-osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
-osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Yleiskuvaus

Kevätlukukaudella 2012 alkanut Ilkka Mäkisen ryhmä. Opintojakson suorittaminen sisältää kandidaattiseminaarin 2 op ja kandidaattitutkielman 10 op.

Opettajat

Ilkka Mäkinen, Opettaja
ilkka.makinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Seminaari
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, PinniB 2078

Arviointi

Numerolla 1-5.