x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS2B Sosiaalityön harjoittelu 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön maisteriopinnot
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yhdistellä teoreettisia ja käytännöllisiä elementtejä osaksi sosiaalityön asiantuntijuuttaan, tutkia ja kehittää työtään, osaa reflektoida kriittisesti omaa toimintaansa ja vallitsevia rakenteita, kykenee avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun kollegojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kykenee rakentamaan asiakkaisiin persoonallisen tunnustussuhteen.

Yleiskuvaus

Opiskelija suorittaa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa kolmen kuukauden työharjoittelun sosiaalityön asiakas-, hallinto-, kehittämis- tai tutkimustehtävissä, sisällyttää harjoitteluunsa kehittämistehtävän ja laatii harjoittelustaan analyysin.

Harjoittelun alussa opiskelija laatii yksilöllisen HOPSin, johon sisältyy kehittämistehtävä. Opiskelija raportoi kahden viikon välein harjoittelustaan moodlessa ja osallistuu keskusteluun muiden opiskeljoiden raporttien pohjalta. Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan analyysin valitusta teoreettisesta näkökulmasta ja reflektoi analyysissa omaa oppimistaan. Opiskelija esittää harjoittelustaan analyysin seminaarissa ja osallistuu oma esitys mukaan lukien 20 analyysin käsittelyyn. On suositeltavaa integroida gradun teemoja tai aineistonkeruuta harjoitteluun.

Opintosuoritusten täsmälliset ohjeet ovat nähtävillä harjoittelun moodlessa, jonne opiskelijat liitetään syyskuussa harjoitteluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ma 24.9. klo 14-18 infoseminaari kaikille, jotka aikovat suorittaa tämän opintokohdan vuonna 2013, myös niille, jotka saavat kahden vuoden työkokemuksen pohjalta korvaavuuden varsinaisesta harjoittelusta. Avain STYS2B- moodleen annetaan infoseminaarissa. Harjoittelutuen haku 30.9. mennessä.

Opettajat

Anna Metteri, Vastaava opettaja
anna.metteri[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2012 –
Seminaari 20 tuntia
Harjoittelun analyysiseminaari
Ti 4.9.2012 klo 14.00-18, Pinni B ls. B1096
Ti 11.9.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali, seminaari peruuntuu ja esitykset siirretty myöhempiin seminaareihin.
Ti 18.9.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ma 24.9.2012 klo 14.00-18, Atalpa ls. 140, Infoseminaari vuonna 2013 harjoittelun suorittaville.
Ti 2.10.2012 klo 14.00-18, Pinni B ls. B1100
Ti 9.10.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ti 6.11.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ti 13.11.2012 klo 14.00-18, Päätalo ls. A32
Ti 4.12.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Seminaari kokoontuu kevätlukukaudella 2013:
Ti 26.3.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 2.4.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 9.4.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 23.4.2013 klo 14.00-19, Auttilankulma ls. 124
Ti 7.5.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 14.5.2013 klo 14-18, Auttilankulma 124

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

HOPS ja harjoittelun itsearviointi, arvioinnin sisältävä harjoittelutodistus, aktiivisuus moodlessa, seminaariosallistuminen ja harjoitteluanalyysi.

Työkokemuksen omaavilla arvioitu työtodistus, aktiivisuus moodlessa, seminaariosallistuminen ja harjoitteluanalyysi oman asiantuntijuuden kehittymisestä.

Oppimateriaalit

Opiskelija hakee itse kirjallisuutta oman reflektion, kehittämistehtävän ja harjoitteluanalyysin tueksi ja voi konsultoida tässä opettajaa.

Lisätiedot

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ympäri vuoden yhtäjaksoisena 3 kk työjaksona. Harjoittelun moodle on käytössä ympäri vuoden. Analyysiseminaarit pidetään 1., 2. ja 4. periodissa.