x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman, etsiä tutkimuskirjallisuutta ja hankkia tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä ja analysoida tutkimusaineistoaan. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti, keskustella tutkimustyöstä rakentavasti ja arvioida sitä tieteellisesti argumentoiden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Esa Penttilä, Vastaava opettaja
esa.penttila[ät]uta.fi
Riitta Oittinen, Vastaava opettaja
riitta.oittinen[ät]uta.fi
Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
annikki.liimatainen[ät]uta.fi
Mikhail Mikhailov, Vastaava opettaja
mikhail.mikhailov[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2012 – 14.5.2013
Seminaari
Englanti 1 (Esa Penttilä)
Ti 4.9.2012 - 2.10.2012 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B 3117
Ti 11.9.2012 klo 12-14, Pinni B 4079 (Kieliteknologialuokka)
Ti 23.10.2012 - 4.12.2012 joka toinen viikko klo 12-14, Päätalo RH C2
Ti 15.1.2013 - 14.5.2013 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B 5005
Englanti 2 (Riitta Oittinen)
Ti 11.9.2012 klo 12-14, Pinni B 4079 (Kieliteknologialuokka)
Ti 25.9.2012 klo 12-14, Päätalo RH D12
Ti 2.10.2012 klo 12-14, Päätalo LS C7
Ti 30.10.2012 klo 12-14, Päätalo RH D12
Ti 13.11.2012 klo 12-14, Päätalo RH D12
Ti 27.11.2012 klo 12-14, Päätalo RH D12
Ti 4.12.2012 klo 12-14, Päätalo LS C7
Ti 15.1.2013 - 14.5.2013 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B 4031
Saksa
Ti 4.9.2012 - 14.5.2013 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B3113
Ti 11.9.2012 klo 12-14, Pinni B 4079 (Kieliteknologialuokka)
Venäjä
Ti 4.9.2012 - 14.5.2013 joka toinen viikko klo 12.00-14.00, Päätalo D12/Kevätlukukaudella PinniB 4118
Ti 11.9.2012 klo 12-14, Pinni B 4079 (Kieliteknologialuokka)