x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA35 Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erilaisten vuorovaikutustapojen merkityksen internet-pohjaisissa oppimisympäristöissä
- ymmärtää, minkälainen käyttäjän ja tietokoneen välinen verkkovuorovaikutus on pedagogisesti mielekästä
- osaa toteuttaa internet-pohjaisen pedagogisen vuorovaikutusympäristön ja esitellä sen keskeiset kohdat pienryhmässä

Opettajat

Pentti Hietala, Vastaava opettaja
pentti.hietala[ät]uta.fi
Jari Laitinen, Opettaja
jari.laitinen[ät]uta.fi
Joni Karvinen, Opettaja
joni.karvinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

17.1.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus 8 tuntia
Luennot
To 17.1.2013 - 7.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084
Pienryhmäopetus 8 tuntia