x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA11 Kirjallisuus ja tieto 2–3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan filosofisessa estetiikassa käytävään keskusteluun kirjallisuuden tiedollisesta arvosta. Sillä käsitellään erilaisia kaunokirjallisuuteen liitettyjä tiedon, totuuden ja kognition käsitteitä, tiedollisen ja taiteellisen arvon suhdetta sekä erinäisiä kirjallisuuden tulkintaan liittyviä filosofisia kysymyksiä.

Kurssin voi suorittaa luentoihin ja oppimateriaaliin perustuvalla tentillä (2 op) tai opettajan kanssa sovittavalla esseellä (2-3 op).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jukka Mikkonen, Vastaava opettaja

Opetus

12.11.2012 – 15.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Ma 12.11.2012 klo 12-14, Päätalo A2b
Ti 13.11.2012 klo 14-17, Pinni B3117
Ke 14.11.2012 klo 14-17, Pinni B3110
To 15.11.2012 klo 12-14, Pinni B3109
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lopputenttiä varten luetaan seuraavat teokset:

  • Noël Carroll, "The Wheel of Virtue: Art, Literature, and Moral Knowledge" Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 60, No. 1 (2002), ss. 3–26.
  • David Novitz, "Fiction and the Growth of Knowledge" Katkelmia teoksesta Fiction, Knowledge and Imagination (Temple University Press, Philadelphia 1987). Julkaistu lukuna teoksessa David Davies & Carl Matheson (toim.), Contemporary Readings in the Philosophy of Literature (Broadview, Peterborough 2008), ss. 343–358.
  • Eileen John, "Reading Fiction and Conceptual Knowledge: Philosophical Thought in Literary Context" Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 56, No. 4 (1998), ss. 331–348.
  • Jerome Stolnitz, "On the Cognitive Triviality of Art" British Journal of Aesthetics, Vol. 32, No. 3 (1992), ss. 191–200.

Oppimateriaali on saatavilla Learning2-oppimisympäristöstä (https://learning2.uta.fi/mod/folder/view.php?id=34743).

Lisätiedot

Kurssin voi kombinoida yhteen syyslukukaudella järjestettävän erikoiskurssin mielenfilosofiasta ja tunneteorioista kanssa, jolloin näillä voidaan suorittaa koko kohta FILA10 (5 op).