x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASJOHT2 Kehittämisprojektin johtaminen 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kykenevät tunnistamaan ja ymmärtämään organisaation kehittämistarpeita
- hallitsevat kehittämistoiminnan teoreettisia perusteita
- ymmärtävät kehittämistoiminnan merkityksen osana organisaatioiden laadunhallintaa
- pystyvät soveltamaan kehittämistoiminnan teoriaa käytäntöön.

Yleiskuvaus

Opintojaksoa ei järjestetä lkv 2012-2013

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 232 tuntia