x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILS1B Teemaseminaari kielifilosofiasta 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Laajuus ja suorittaminen:

Työseminaari koostuu teemoihin johdattavista luennoista (10 h) sekä alustuksista, joita opiskelijat laativat luentojen ja seminaarissa jaettavan kirjallisuuden perusteella (10h). Alustukset ja niiden valmistelu toteutetaan pienryhmissä. Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saada lisäohjausta erikseen sovittavina aikoina. Seminaari on mahdollista suorittaa joko suppeana 2 opintopisteen kokonaisuutena, joka edellyttää läsnäoloa luennoilla ja alustustilaisuuksissa sekä lyhyehköä esseetä tai laajana 5 opintopisteen kokonaisuutena, joka edellyttää edellä mainitun lisäksi myös alustusten valmistelemista ja esittämistä pienryhmässä. Suppea kokonaisuus soveltuu myös aloittelevalle filosofian pää- tai sivuaineopiskelijalle. Laaja kokonaisuus on hieman vaativampi, mutta sekään ei edellytä erityisiä taustatietoja sen paremmin kielifilosofiasta kuin filosofiasta yleensä. Muodollisen logiikan perusteiden tuntemuksesta on apua seminaarin suorittamisessa, mutta se ei ole välttämätöntä.

Sisältö

Työseminaari johdattaa nykyaikaisen filosofisen kielentutkimuksen joihinkin pääteemoihin. Seminaarin tarkoitus ei ole antaa kattavaa yleiskuvaa kielifilosofian koko kentästä tai historiasta, vaan ainoastaan tietyistä ydinkysymyksistä. Kielen filosofisesta tutkimuksesta kiinnostuneet voivat laajentaa ja syventää osaamistaan tulevina lukukausina ja -vuosina järjestettävän kielifilosofian opetuksen yhteydessä. Seminaarin yleinen teema on kielellisen merkityksen tai sisällön teoria, ja sen yhteydessä tutustutaan johdattelevassa hengessä seuraaviin teemoihin, jotka liittyvät toisiinsa monin tavoin:

  • Kielellisen merkityksen erottaminen viittauksen kohteesta ja puheaktin voimasta
  • Kielen ja maailman välinen suhde (referenssi)
  • Merkityksen julkisuus ja sosiaalisuus
  • Puhujan merkitystieto
  • Kielellisen merkityksen ja kielen käytön suhde
  • Semantiikan ja pragmatiikan suhde

Koska luonnollinen kieli on tärkeä tutkimuskohde monella tieteenalalla, seminaari pyrkii tarjoamaan myös muiden alojen kuin filosofian opiskelijoille ja tutkijoille perustietoja filosofisesta kielen tutkimuksesta sekä hyödyllisiä teoreettisia erotteluja ja työkaluja oman alan opiskeluun tai tutkimukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Antti Keskinen, Vastaava opettaja
antti.keskinen[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2012 – 30.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 24.10.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2b
Seminaari 10 tuntia
Pe 26.10.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2b
Poikkeukset:
9.11.2012 , Pinni A3111

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit