x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASERIT1 Joustavat oppimisympäristöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa kasvatuksen ja oppimisen yksilöllisenä ja
yhteisöllisenä prosessina
- suunnittelee inklusiivisuutta tukevia, monipuolisia ja
pedagogisesti tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä
- yhdistelee erilaisia oppimisen ohjaamisen lähestymistapoja ja malleja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä
- toteuttaa joustavia pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja huomioiden oppilaiden oppimisen ja kasvun erilaisuudet, edellytykset ja yksilölliset tarpeet kasvun eri vaiheissa
- soveltaa fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta tukevia toimintatapoja ja käyttää niitä arkipäivän tilanteissa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, Opettaja
Tiina Juutilainen, Opettaja

Opetus

11.3.2013 – 29.4.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 11.3.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 15.15-17.15, Virta 109, luentoa ei ole ma 1.4.2013
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 81 tuntia
Seminaari 18 tuntia
Ryhmä 1
To 4.4.2013 klo 15.00-18.00, Virta 112
To 11.4.2013 klo 15.00-18.00, Virta 352
To 18.4.2013 klo 15.00-18.00, Virta 112
To 25.4.2013 klo 15.00-18.00, Virta 112
Ma 29.4.2013 klo 15.00-16.30, Virta 120
Ryhmä 2
Pe 5.4.2013 klo 13.15-16.15, Virta 120
Pe 12.4.2013 klo 13.15-16.15, Virta 120
Pe 19.4.2013 klo 13.15-16.15, Virta 114
Pe 26.4.2013 klo 13.15-16.15, Virta 120
Ma 29.4.2013 klo 15.00-16.30, Virta 120
Harjoitukset 12 tuntia