x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOH1 Perusharjoittelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-harjaantuvat eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetuksen suunnittelussa, tavoitteellisessa toteuttamisessa ja arvioinnissa
-soveltavat eri aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä opetusta toteuttaessaan sekä kehittää uusia
-perehtyvät opetussuunnitelmaan ja opetusuunnitelmajärjestelmään
-kykenevät monipuolisesti työllistämään ja ohjaamaan oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä
-kykenevät arvioimaan omaa ammatillista toimintaansa ja sen perusteita sekä kehittämään niitä
-tiedostavat omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtävät niiden vaikutuksen opetukseen
-osaavat toimia rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioida omaa ja toisten opetusta sekä antaa ja hyödyntää palautetta

Opettajat

Vesa Toivonen, Vastaava opettaja
Ainedidaktiikan lehtorit, Opettaja