x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (AYO, monimuoto-opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja sen kehittymisen.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Opettajat

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

1. Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma 2000. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.

2. Möttönen, Sakari & Niemelä, Jorma 2008. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Heikkilä, Matti & Lahti, Tuukka (toim.) 2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007. Helsinki: Stakes.

4. Niemelä, Heikki & Salminen, Kari. Suomalainen sosiaaliturva. Uusin painos. Helsinki: Kela.

5. Niemelä, Mikko 2008. Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 102.

Lisätiedot