x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2012 – 12.12.2012
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Ryhmä 1
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10.15-11.45, Päätalo C1

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Kniivilä ym. 2007, Tiede ja teksti - työkaluja tieteelliseen kirjoittamiseen; valikoima artikkeleita.

Lisätiedot

Kurssiin osallistuminen edellyttää, että opiskelija tekee kandidaatintutkielmaa suomen kielellä.