x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA10 Erikoiskurssi mielenfilosofiasta ja tunneteorioista 2–3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät mieltä ja kognitiota sekä mieltä, ruumista ja persoonaa koskevat filosofiset ongelmat ja teoriat. Hän osaa esitellä ja arvioida niitä kriittisesti.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään mielen filosofian nykytutkimusta, joka ammentaa teoreettisen taustansa useista lähteistä, kuten filosofian historiasta, fenomenologiasta ja kognitiotieteestä. Sillä tarkastellaan erityisesti mieltä, kehollisuutta ja ruumiillisuutta koskevia teorioita, kielen, mielen ja toiminnan intentionaalisuuden kysymyksiä, tunteiden ja järjen suhdetta, moraalipsykologiaa sekä mielen filosofian ja metafysiikan yhteisiä kysymyksiä, kuten psykofyysistä ongelmaa ja vapaan tahdon ja determinismin kysymyksiä.

Opettajat

Professori Leila Haaparanta, Vastaava opettaja

Opetus

9.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 9.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Kurssin voi kombinoida yhteen 2. periodilla järjestettävän kurssin "Kirjallisuus ja tieto" tai 3. periodilla järjestettävän kurssin kanssa, niin että koko kohta FILA10 (5 op) tulee suoritettua.