x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA4B Tutkimusetiikka 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että hyvä tieteellinen käytäntö perustuu sekä tiedollisiin että moraalisiin arvoihin. Hän hahmottaa ja osaa esittää, miten tieteelle ominaiset tiedolliset arvot luonnehtivat tutkimuksen tuloksia, tiedeyhteisön sosiaalisia käytäntöjä ja tieteentekijän hyveitä. Hän myös ymmärtää, miten eri tavoin tieteen käytäntöön nähden ulkoiset yhteiskunnalliset arvot voivat vaikuttaa tieteelliseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Ohjelma:

4.2. Johdatus tutkimusetiikkaan ja sen kysymyksenasetteluihin
11.2. Tieteen eettiset arvot ja normit
18.2. Tieteen metodologiaan liittyvät arvokysymykset
25.2. Tiede ja yhteiskunta
4.3. Peruutettu
11.3. Tieteentekijän hyveet ja tutkimuksen eettinen harjoittaminen taitona
18.3. Tutkimusetiikan uusia haasteita

Luentotentti on 25.3. Luentotentissä tentitään luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla ja jaetaan moodlen kautta.

Opettajat

Marika Enwald, Vastaava opettaja

Opetus

4.2.2013 – 18.3.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 4.2.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Harjoitukset