x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE4.3 Soveltava projekti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat yhdistää monialaisissa erikoistumisopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja sekä luoda niiden pohjalta innovatiivisen teoreettisen, pedagogisen tai produktiivisen omaa ammatillista identiteettiään vahvistavan kokonaisuuden
- ymmärtävät perusopetuksen ainedidaktiset lähtökohdat projektioppimisessa ja osaa soveltaa oppimaansa koulun toimintakulttuurin kehittämisessä
- osaavat kehittää opetusta usean eri oppiaineen ilmiölähtöisenä, kontekstualisoituna ja integroivana kokonaisuutena.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 90 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Seminaari 15 tuntia + 10 tuntia Verkossa