x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
RANSV1 Linguistique textuelle et analyse du discours / Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
French
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää tekstilingvistiikan ja diskurssianalyysin peruslähtökohdat ja tavoitteet, tuntee niiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysoimiseen.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Anna Luoti, Teacher responsible

Teaching

4-Sep-2012 – 11-Dec-2012
Lectures 28 hours
Tue 4-Sep-2012 - 11-Dec-2012 weekly at 12-14, Pinni B3110

Evaluation criteria

Luennot ja harjoitukset sekä lopputyö.