x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
RANS5 Séminaire II / Seminaari II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ranska
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman ja etsiä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä, kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistonsa. Hän pystyy esittämään tuloksensa kirjallisesti seminaarityössä sekä suullisesti puolustamaan tutkimustaan ja arvioimaan toisten tutkimustyötä tieteellisesti argumentoiden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Carita Klippi, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 29.4.2013
Seminaari 42 tuntia
Ma 3.9.2012 - 29.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108, IV-periodissa B4086.

Lisätiedot

Seminaarin kokoontumiset I, II ja IV-periodissa; III-periodissa itsenäistä työskentelyä.