x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASMAT3 Matemaattinen ja pedagoginen ongelmanratkaisu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee matemaattisen ongelmanratkaisun tavallisimpia ratkaisustrategioita ja heuristiikkoja sekä tunnistaa niiden käyttötilanteita. Hän osaa ratkaista koulumatematiikan ei-standardeja ongelmia, esittää ratkaisunsa vaiheet ja arvioida erilaisten ratkaisutapojen vahvuuksia ja puutteita. Opiskelija osaa valita ja laatia itse ongelma- ja tutkimustehtäviä eritasoisille oppijoille.

Opettajat

Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
Muut opettajat AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 15 tuntia
Itsenäinen työskentely 90 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia