x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASMAT2 Geometria 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASMAT2 Geometria
    Osallistuminen opetukseen
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee klassisen euklidisen geometrian perusasiat
- osaa havainnollistaa esimerkkien avulla epäeuklidisten geometrioiden perusominaisuuksia
- hallitsee yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuslauseiden käyttöön perustuvat geometristen lauseiden todistamistekniikat
- tuntee geometrian kouluopetuksen keskeiset tavoitteet ja haasteet
- osaa perehtyä geometriaan toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti sekä havainnollistaa monipuolisesti geometrisia ominaisuuksia
- osaa kytkeä oppimansa opettajuuteen

Opettajat

Opettaja AVOIN, Vastaava opettaja