x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASMAT4 Analyysi opettajille 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee lukion analyysin kurssien keskeiset oppisisällöt ja on perehtynyt analyysin ja sen esikäsitteiden opetukseen koulussa. Hän hallitsee hyvin lukion analyysin oppimäärän ja on perehtynyt analyysin peruskäsitteisiin ja osaa niiden täsmälliseen määrittelyn. Opiskelija hahmottaa analyysin aseman kouluopetuksessa, tuntee analyysin opetuksen ja oppimisen tietoteknisiä mahdollisuuksia sekä osaa kytkeä oppimansa opettajuuteen.

Yleiskuvaus

Didaktisen matematiikan perusopintokokonaisuus toteutetaan kahden lukuvuoden aikana, opintojaksot toteutetaan vuorovuosittain. Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran lukuvuonna 2013-2014.

Opettajat