x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASMAT1 Lukuteoria ja algebra opettajille 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt lukualueisiin ja niiden laajennuksiin sekä tuntee jakoyhtälön ja osaa soveltaa sitä. Hän hallitsee kongruenssiaritmetiikan perusteet sekä osaa ja ymmärtää tavallisimmat jaollisuussäännöt. Opiskelija on tutustunut johonkin lukuteorian laajempaan sovellukseen, esimerkiksi RSA:han. Hän tuntee rakenteet ryhmä, rengas ja kunta sekä näiden merkityksen koulumatematiikassa.

Yleiskuvaus

Didaktisen matematiikan perusopintokokonaisuus toteutetaan kahden lukuvuoden aikana, opintojaksot toteutetaan vuorovuosittain. Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran lukuvuonna 2013-2014.

Opettajat