x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA1A Sosiaalioikeus - STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STYA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STYA1A2 Sosiaalioikeus II
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.
STYA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja hahmottaa sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään kunnan sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa menettelyllistä lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.


Opettajat

Irmeli Salomaa, Opettaja
irmeli.salomaa[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
Ma 7.1.2013 - 28.1.2013 viikoittain klo 10-12, Linna ls. K103
Ke 9.1.2013 - 30.1.2013 viikoittain klo 12-14, Linna ls. K103
kuulustelu
Ma 18.2.2013 klo 9-12, Linna ls. K103
Harjoitukset 12 tuntia

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen  ja Viikkoharjoitukset  ja Luentotentti

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.