x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö - Sosiaalityö terveydenhuollossa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Luentosarja tutustuttaa opiskelijan terveydenhuollossa tehtävään sosiaalityöhön. Luennoitsijoina toimivat Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tampereen kaupungin laitoshoidon sosiaalityöntekijät, useat heistä toimivat
myös opiskelijoiden käytännön opettajina. Eri alueilla työnkuva muodostuu vaihtelevaksi. Luentosarjalla sosiaalityötä tarkastellaan paitsi sisältöjen myös työmenetelmien ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Yleiskuvaus

LUENTOSARJA SOSIAALITYÖ TERVEYDENHUOLLOSSA 2013 

Luentosarja tutustuttaa opiskelijan terveydenhuollossa tehtävään sosiaalityöhön. Luennoitsijoina toimivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin laitoshoidon sosiaalityöntekijät, useat heistä toimivat myös opiskelijoiden käytännön opettajina. Eri alueilla työnkuva muodostuu vaihtelevaksi. Sosiaalityötä tarkastellaan paitsi sisältöjen myös työmenetelmien ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Luennot ovat tiistaisin 15.1.2013 alkaen, klo 12.15 -15.30,  Linna ls. K113.

 

15.1. klo 12.15- 13.45 Terveyssosiaalityössä moniammatillisesti ja asiakkaan rinnalla

Orientaatio, vs johtava sosiaalityöntekijä Eevi Apponen ja sosiaalityöntekijä Pirjo Havukainen,

Tampereen yliopistollinen sairaala

15.1. klo 14.00–15.30 Neurologisen potilaan kuntoutuspolku moniammatillisessa toimintaympäristössä

Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

22.1. klo 12.15- 13.45 Sosiaalityöstä lasten- ja naistentaudeilla

Sosiaalityöntekijä Tiina Kakkori, TAYS

22.1. klo 14.00–15.30 Kuulovammaisten kanssa tehtävä sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä Merja Mustaniemi, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

29.1. klo 12.15–13.45 Työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus sosiaalityöntekijän tehtävänä

Sosiaalityöntekijä Paula Nissinen, Tampereen yliopistollinen sairaala

29.1. klo 14.00–15.30 Sosiaalityö aikuisten akuuttipsykiatriassa

Sosiaalityöntekijä Juha Tyni ja sosiaalityöntekijä Tanja Heikkinen, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

5.2. klo 12.15- 13.45 Akuutti sosiaalityö kirurgisilla osastoilla: päihteitä käyttävä potilas ja tapaturmapotilas

Sosiaalityöntekijä Johanna Vesanen ja sosiaalityöntekijä Anne Vainio, Tampereen yliopistollinen sairaala

5.2. klo 14.00–15.30 Gerontologinen avososiaalityö

Sosiaalityöntekijä Tuija Saarinen ja palveluohjaaja Arja Jokinen, Tampereen kaupunki, hyvinvointipalvelut

 

12.2. klo 12.15- 13.45 Sosiaalityö lasten traumapsykiatrian yksikössä

Sosiaalityöntekijä Terhi Kotilainen, Tampereen yliopistollinen sairaala

12.2. klo 14.00–15.30 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimus

Sosiaalityöntekijä Tiina Civil ja sosiaalityöntekijä Essi Julin, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

19.2. klo 12.15- 13.45 Potilaan oikeudet

Potilasasiamies marja Nieminen, Tampereen yliopistollinen sairaala

19.2. klo 14.00- 15.30 Kriisityö terveydenhuollon sosiaalityössä

Vs vastaava sosiaalityöntekijä Hanna Keski-Nisula, Tampereen yliopistollinen sairaalaSUORITUSTAPA: Luentosarjaan osallistuminen ja luentopäiväkirja (ilmoittautuminen ensimmäisellä luentokerralla). Luennoilla on läsnäolopakko niiden osalta, jotka haluavat suorittaa kurssin. Kurssin luentoja voi käydä myös kuuntelemassa yksittäin ja niin, ettei suorita kurssia. Niiden osalta, jotka suorittavat kurssin, hyväksytään enintään 1  poissaolokertaa (tarkoittaa 2 luentoa 12:sta). Luentopäiväkirjan pituus on 8-10 sivua (riviväli 1,5, fontti 12, Times New Roman, huom. maksimipituuden ylittäminen voi alentaa arvosanaa). Pohdi luentopäiväkirjassa sosiaalityötä terveydenhuollon kentällä luentojen antamien näkökulmien kautta. Voit kirjoittaa jokaisen luennon sisällöstä ja reflektoida sen herättämiä ajatuksista erikseen tai tehdä teemallisen luentopäiväkirjan, jolloin kuljetat valitsemaasi teemaa läpi työn (esim. potilaan/asiakkaan asema, sosiaalityöntekijä roolit, eettiset ristiriidat ja moniammatillisuus)

Ks.  luentopäiväkirjaohjeet:

http://www.uta.fi/yky/sty/kaytannot/luentopaivakirja/index.html

Opettajat

Emma Vanhanen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-16, Linna ls. K113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

ARVIOINTITAPA: Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja (arviointi 1-5) Luentopäiväkirjojen palautus  viimeistään  1.3.2013 Moodle-alustalle. Ei sähköpostilähetyksiä. Kirjoita luentopäiväkirjan kansilehdelle nimesi, opiskelijanumerosi ja tietoa, mikäli suorituksesta on sovittu korvaavuus johonkin muuhun kohtaan kuin

STYA8.

KURSSIPALAUTE: Kirjoita luentopäiväkirjasi loppuun palautteesi luentosarjasta (ei lasketa luentopäiväkirjan sivumäärään).


Lisätiedot

Korvaa opintojaksosta STYA8 kirjan Heinonen, Tuula & Metteri, Anna (toim.) 2005. Social Work in Health and Mental Health: Issues, Developments and Actions. Toronta: Canadian Scholars Press.

Tentittäviksi siis jäävät:

1. Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) 2012. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden.

3. Artikkelit:
Heinonen, Tuula & Metteri, Anna & Jennifer Leaf (2009) Applying Health Determinants and
Dimensions in Social Work Practice. European Journal of Social Work 2(12), 139153.
Morley, C,. and Macfarlane, S. (2010) Repositioning Social Work in Mental Helth:Challenges
and oppurtinities for critical practice, Critical Social Work, 11 (2).

Muistakaa merkitä tentissä tentaattorille tiedoksi, että kyseessä on osasuoritus ja sen, että olette korvaamassa 3op ko. luentosarjalla.

YHTEISTYÖTAHO: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin sosiaalityöntekijät

Lisätietoja Emma Vanhanen emma.vanhanen@uta.fi