x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ranska
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.
Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta.
Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Luoti, Vastaava opettaja
Mélanie Buchart, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2012 – 30.4.2013
Seminaari 42 tuntia
Metodiosuus
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Groupe A (AL)
Ti 23.10.2012 - 30.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A3098
Groupe B (MB)
Ti 23.10.2012 - 30.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114

Lisätiedot

I-periodissa kaikille yhteinen luento-opetus. II ja IV-periodeissa temaattiset seminaariryhmät. III-periodissa itsenäistä työskentelyä.