x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto (avoimina yliopisto-opintoina) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä, tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmiä, osaa lukea ja arvioida laadullista tutkimusta sekä arvostaa erilaisia tiedon muotoja. Opiskelija ymmärtää ihmisten toiminnan ja kokemuksen tutkimuksen merkityksen. Hän osaa asettaa tiedon ja vallan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustella niistä. Hän tunnistaa yhteiskunnallisten erojen ja hierarkioiden merkityksen yhteiskunnallisen tiedon tuotannossa ja ymmärtää yhteiskunnallisen marginalisaation, huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Kurssin opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Opetus

4.3.2013 – 30.4.2013

Oppimateriaalit

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Lisätiedot

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille, läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 25. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen mukaisesti.

Avoimen yliopisto-opintojen yhteyshenkilö: suunnittelija Ulla Lassila, ulla.lassila@uta.fi, p. 050-5490420