x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen (AYO, Pori) KEVÄT HELMIKUU 2013 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- tiedostavat yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi
- tunnistavat yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa
- ymmärtävät oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä
- omaavat valmiuksia eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja niiden muuttamiseen.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 10 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö.
Huom! läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan sähköpostitse koulutusihteeri Raija Hakoselle (raija.hakonen@uta.fi) viimeistään 24.3.2013, ei tämän opetusohjelman ilmoittautumistiedoissa mainitulla verkkolomakkeella.


Edeltävinä opintoina perusopinnot suoritettuina.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ti 2.4.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen 12.4.13, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan 12.4.13 jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html .

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintohin alkaa ke 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (linkki alla).Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun niihin voi hakea. Hakuaika päättyy 24.3.2013.
Muista toimittaa hakuajan kuluessa avoimeen yliopistoon (osoitteella: Marjo Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 442, 33014 TAMPEREN YLIOPISTO) perusopintojesi todistusjäljennös
- ellet ole suorittanut niitä TaY avoimessa yliopistossa TAI
- ellet ole toimittanut sitä jo syksyn 2012 tai kevään 2013 aineopintojen haun yhteydessä.
Huom! Jollei käytössämme ole todistustasi hakuajan kuluessa, emme voi huomioida sinua valinnoissa.

TaYn läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan sähköpostitse, ks. Yleiskuvaus -kenttä.

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 127 tuntia
Kirjatentti
Kirjallisuuskuulustelun voi tehdä seuraavina määrättyinä EDU-yksikön yleisinä tenttipäivinä
Pe 15.2.2013 klo 12-16, Porin yliopistokeskus, luokka 241
Pe 12.4.2013 klo 12-16, Porin yliopistokeskus, luokka 241
Pe 3.5.2013 klo 12-16, NH 394, Pohjoisranta 11, 3. krs
Pe 14.6.2013 klo 12-16, Luokka 241, Pohjoisranta 11, 2. krs, Kesätentti
Tentteihin on ilmoittauduttava NettiRekan kautta vähintään seitsemän (7) vrk:tta ennen tenttipäivää

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Täsmennys Skeltonin teokseen liittyen:
teoksesta tentitään osa I, s. 1-83 ja osat V-VII, s. 217-336. (Kirjallisuusluettelo kokonaisuudessaan löytyy opinto-opas -tasolta).

Lisätiedot

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiöiden mukaan: 10 henkilöä.