x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä (AYO, Pori) KEVÄT 2013 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja
- tiedostavat työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja
- tuntevat aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 10 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö.
Huom! läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan sähköpostitse koulutusihteeri Raija Hakoselle (raija.hakonen@uta.fi) viimeistään 1.1.2013, ei tämän opetusohjelman ilmoittautumistiedoissa mainitulla verkkolomakkeella.

Edeltävinä opintoina perusopinnot suoritettuina.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään pe 4.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/index.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintohin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (osoite alla). Hakuaika päättyy 5.12.2012.

Muista toimittaa hakuajan kuluessa avoimeen yliopistoon (osoitteella: Marjo Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 442, 33014 TAMPEREN YLIOPISTO) perusopintojen todistusjäljennös
- ellet ole suorittanut niitä TaY avoimessa yliopistossa TAI
- ellet ole toimittanut sitä jo syksyn 2012 aineopintojen haun yhteydessä.
Huom! Jollei käytössämme ole todistustasi hakuajan kuluessa, emme voi huomioida sinua valinnoissa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

TaYn läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan sähköpostitse, ks. Yleiskuvaus -kenttä.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Kirjatentti
Kirjallisuuskuulustelun voi tehdä seuraavina määrättyinä avoimen yliopisto-opetuksen yleisinä tenttipävinä:
Ma 21.1.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, luokka 241
Ma 18.3.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, luokka 3001
Ma 22.4.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, luokka 3001
Kirjallisuustentteihin (yleiset tenttipäivät) on ilmoittauduttava viimeistään 14 päivää ennen tenttiä joko NettiRekan kautta tai tentti-ilmoituskuorella.
Lisätietoja sivulta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/tenttiminen.html

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan edellytykset:

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiöiden mukaan: 10 henkilöä.