x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus (AYO, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- muodostavat peruskäsityksen oppimisesta ja tiedon rakentumisesta erilaisissa diskursiivisissa, vuorovaikutteisissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, ja
- oppivat analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijakiintiö 10 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö. Etusija ryhmään pääsyssä on kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla.

Huom! läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ei tämän opetusohjelman ilmoittautumistiedoissa mainitulla verkkolomakkeella.

Kirjallisuuskuulustelun voi tehdä seuraavina, määrättyinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipävinä:
ma 22.10., 19.11. tai 17.12.2012 klo 17-20. Lisätietoja sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/tenttiminen.html ja opiskelijaksi valittujen saamassa hyväksymiskirjeessä (lähetetään viikolla 38).

Edeltävinä opintoina perusopinnot suoritettuina.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ma 8.10.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html .

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin on päättynyt.

Huom! TaYn läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua Snj:n avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 2 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia
KIRJATENTTI YLEISENÄ TENTTIPÄIVÄNÄ:
Ma 22.10.2012 klo 17.00-21.00, Luokka 133Y, Tenttiluokka sijaitsee osoitteessa Seinäjoen AMK, Keskuskatu 32, D-rappu
Ma 19.11.2012 klo 17.00-21.00, Luokka 133Y, Tenttiluokka sijaitsee osoitteessa Seinäjoen AMK, Keskuskatu 32, D-rappu
Ma 17.12.2012 klo 17.00-21.00, Luokka 133Y, Tenttiluokka sijaitsee osoitteessa Seinäjoen AMK, Keskuskatu 32, D-rappu
Poikkeukset:
, Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan 14 vrk ennen tenttiä. Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus. Yleiset tenttipäivät järjestetään Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa: Tampere: Kalevantie4, luentosali A1/D10b, Seinäjoki: Keskuskatu 32, D-rappu, luokka 133Y
YLIMÄÄRÄISET TENTTIKERRAT
Ma 21.1.2013 klo 17-21, Seinäjoen SeAMK:ssa (Keskuskatu 32 D) luokka 133Y
Ma 18.3.2013 klo 17-21, Seinäjoen SeAMK:ssa (Keskuskatu 32 D) luokka 133Y
Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään 14 päivää ennen tenttiä joko NettiRekan kautta tai tentti-ilmoituskuorella

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Miell, D. & Littleton, K. (eds.), Collaborative Creativity: Contemporary perspectives. Free Association Books. 2004.

Parviainen, J. (toim.), Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. 2006.

Wertsch, J.V., del Rio, P. & Alvarez A., Sociocultural Studies of Mind. Cambridge University Press. 1995 (tai uudempi).

Wenger, E., Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press. 1998 (tai uudempi).

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijavalinnan edellytykset:

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiön mukaan:  10 henkilöä.