x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIS37 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa nimetä keskeiset asiakirjatietoa, arkisto- ja asiakirjahallintaa koskevat standardit, normit ja lait
-tunnistaa normihierarkian sekä normien sitovuuden
-osaa arvioida ja tehdä johtopäätöksiä normien ja lainsäädännön vaikutuksista sekä asiakirjahallinnan
toteuttamiseen että asiakirjatiedon käyttöön

Yleiskuvaus

Suoritetaan verkkotehtävinä Moodlessa lukuvuonna 2012-2013. Tarjolla periodeilla I-IV. Lisätietoja kurssisivulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista. Kurssin voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Opettajat

Sari Mäkinen, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 31.5.2013
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.