x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIS32 Tieto ja -asiakirjahallinnon perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa määritellä asiakirjan, asiakirja- ja tietohallinnon
-osaa kuvata organisaation tieto- ja asiakirja- ja asianhallinnan tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
-osaa antaa esimerkkejä asia- ja asiakirjahallinnan prosesseista ja hallintavälineistä
-hahmottaa asiakirjatiedon elinkaarihallinnan jatkuvuuden
-osaa perustella asiakirjahallinnan merkityksen ja hyödyllisyyden organisaation toiminnalle
-tunnistaa asiakirjatiedon pitkäaikaissäilyttämisen tarpeet

Yleiskuvaus

Vastaa kurssia INFOP4 Tieto- ja asiakirjahallinnon perusteet 4 op. Suoritetaan verkkotehtävinä sopimuksen mukaan lukuvuonna 2012-13. Tarjolla periodeilla I-IV. Lisätietoja kurssisivulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista. Kurssin voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Opettajat

Yliopistotutkija, asiakirjahallinta, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 31.5.2013
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.