x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä (AYO, Tampere) KEVÄT 2013 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettuaLisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/index.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden haku tähän opintojaksoon alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella(osoite alla). Hakuaika päättyy 1.1.2013.

Muista toimittaa hakuajan kuluessa avoimeen yliopistoon (osoitteella: Marjo Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 442, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) perusopintojen todistusjäljennös
- ellet ole suorittanut niitä TaY avoimessa yliopistossa TAI
- ellet ole toimittanut sitä jo syksyn 2012 aineopintojen haun yhteydessä.

Huom! Jollei käytössämme ole todistustasi hakuajan kuluessa, emme voi huomioida sinua valinnoissa.

TaYn läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan NettiOpsussa, ei mainitulla ayo:n verkkolomakkeella.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja

Opetus

Harjoitukset 18 tuntia + 20 tuntia Verkossa
La 9.2.2013 klo 9.30-14.30, Virta, luokka 529, (käynti Åkerlundinkatu 5)
La 9.3.2013 klo 9.30-14.30, Päätalo ls. A05
La 16.3.2013 klo 9.30-14.30, Virta, luokka 529
Jakson suoritustapa: harjoitustyö
Itsenäinen työskentely 70 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö on 20 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö. Huom! läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (aikaisintaan 15.11.12), ei tämän opetusohjelman ilmoittautumistiedoissa mainitulla verkkolomakkeella.

Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot sekä KASA10 suoritetuiksi.