x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä (AYO, Tampere) KEVÄT HELMIKUU 2013 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Maksu

40 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 21.3.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/index.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden haku tähän opintojaksoon alkaa to 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella(osoite alla). Hakuaika päättyy 28.3.2013.

Muista toimittaa hakuajan kuluessa avoimeen yliopistoon (osoitteella: Marjo Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 442, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) perusopintojen todistusjäljennös
- ellet ole suorittanut niitä TaY avoimessa yliopistossa TAI
- ellet ole toimittanut sitä jo syksyn 2012 tai kevään 2013 aineopintojen haun yhteydessä.

Huom! Jollei käytössämme ole todistustasi hakuajan kuluessa, emme voi huomioida sinua valinnoissa.

TaYn läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan NettiOpsussa, ei mainitulla ayo:n verkkolomakkeella.

Opettajat

Leila Saros, Vastaava opettaja

Opetus

Harjoitukset 36 tuntia
Avoimen yliopisto-opetuksen ryhmä
To 4.4.2013 klo 16.45-19.15, Virta, mikroluokka 53 (käynti: Åkerlundinkatu 5)
La 6.4.2013 klo 9.15-14.45, Virta, luokka 529
Ti 9.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
To 11.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ti 16.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ke 17.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
To 18.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ti 7.5.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ke 22.5.2013 klo 17.30-20.00, Virta, luokka 529, Huom! opetuspäivän muutos
Itsenäinen työskentely 72 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö on 20 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö. Huom! läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (myöhemmin vuodenvaihteen tienoilla), ei tämän opetusohjelman ilmoittautumistiedoissa mainitulla verkkolomakkeella.

Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot sekä KASA10 suoritetuiksi.